AdobeStock_279424236.jpeg

NORWEB AS

- "Det är med spänning och förväntan vi nu sätter EDUTORIUM på den svenska kartan av administrativa stödsystem för högre utbildning.

Samtidigt är det också väldigt skoj att vi kunnat knyta till oss Mikael Götesson som ansvarig för vår start i Sverige. Mikael har en gedigen erfarenhet kring marknaden och de processer som EDUTORIUM hjälper högre utbildning med.

 

Så vi ser fram till en spännande resa med vår produktportfölj och fortsatta utveckling tillsammans med er kunder inom högre utbildning." Svein Iversen, VD 

2011

2013

2015

2016

2020

NORWEB AS -

ett innovativt edtech-företag

I vackra Trondheim finns huvudkontoret till NORWEB AS.

Ett företag som såg dagens ljus 2010 genom att Svein Iversen, CEO och Agnar Ødegård, CTO tillsammans hade en vision om att skapa bättre förutsättningar för administrativa rutiner för utbildningssektorn. Båda två med erfarenhet från högskolesektorn.

Idag är NORWEB väl etablerat och levererar bland annat systemet EDUTORIUM till BI Norwegian Business School. En av Europas största handelshögskolor. EDUTORIUM är en av NORWEBs produkter och du kan läsa mer på vår webb www.norweb.no om övriga lösningar vi arbetar med.

NORWEB har idag kontor i Trondheim och Oslo.

Høgskolen i SørTrøndelag beställer 2011 ett verktyg för kurshanteringen, och är med och är idégivare för EmWeb. (HiST ingår numera som en del av NTNU)

 

Ett större antal lärosäten tar i bruk EmWeb för sina kurs- och studieplansskapande och revidering.

 

EmWeb blir vidareutvecklat och antar kostymen EDUTORIUM.

 

BI Norwegian Business School, den största handelshögskolan i Norge och den näst största i Europa valde Edutorium efter en omfattande kartläggningsprocess. Norwebs effektiva införandeprocess gjorde att BI var i full drift redan efter några månader.

 

Norweb beslutar introducera EDUTORIUM på fler marknader - Sverige, Danmark i första hand!

Milstolpar